podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

Profil Detského domova Valaská

Náš detský domov nájdete v obci Valaská, približne 10 km od Brezna. Obklopuje ho krásna príroda, ktorá ponúka veľa možností na športové vyžitie, hlavne na turistiku a lyžovanie.     
V posledných rokoch sme prešli cestu transformácie na detský domov rodinného typu. Deti sú rozdelené do skupín, kde sa zapájajú do každodennej starostlivosti o domácnosť, získavajú bežné zručnosti, sú vedené k zodpovednosti a súdržnosti. Dôraz  kladieme na výchovu, pri ktorej uplatňujeme individuálny prístup. V súčastnosti poskytujeme komplexnú starostlivosť 66 deťom v štyroch samostatných skupinách, jednej špecializovanej samostatnej skupine pre deti ťažko zdravotne postihnuté, jednej špecializovanej samostatnej skupine pre deti s duševnou poruchou a v profesionálnych rodinách. Špecializované samostatné skupiny sú umiestnené v budove detského domova vo Valaskej, ďalšie štyri vysunuté organizačné jednotky sú v bytoch v Brezne a v rodinných domoch v Brezne a v Čiernom Balogu. O deti v samostatných skupinách sa starajú  vychovávatelia a pomocní vychovávatelia,v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s duševnou poruchou vychovávatelia, opatrovatelia a pomocný vychovávateľ,  v špecializovanej skupine pre deti ŤZP poskytujú starostlivosť zdravotné sestry a opatrovateľky.  Snahou všetkých zamestnancov je vytvoriť pre deti najoptimálnejšie prostredie pre zdravý vývin, poskytnúť im čo najviac lásky a porozumenia, vštepiť im vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pripraviť sa na samostatný život.