podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

Dokumenty na zverejnenie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

V zmysle Nariadenia vlády č. 118/2011 detský domov zverejňuje od 1.5.2011 iba objednávky a faktúry na tovary a služby nad 3000 EUR bez DPH.

V zmysle ďalšej legislatívnej úpravy detský domov od 1.1.2012 zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Register OPK

Prebytočný majetok štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov evidovaný v registri OPK

 dátumpredmetpartner
02.09.2015Dohoda o čiastočnej úhrade za ubytovanieLVS Poľný Kesov
02.09.2015Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakaLVS Poľný Kesov
13.04.2015Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytuDiagnostické centrum Ružomberok
13.01.2015Dohoda o krátkodobom pobyte v reedukačnom centreReedukačné centrum Bystričany
02.10.2014Dohoda o krátkodobom pobyte v reedukačnom centreReedukačné centrum Bystričany
02.09.2014Dohoda o čiastočnej úhrade za ubytovanieLVS Poľný Kesov
02.09.2014Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakaLVS Poľný Kesov
10.02.2014Dohoda o platení stravy počas umiestnenia žiakaLVS Poľný Kesov
22.01.2014Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyteDiagnostické centrum Bratislava
26.11.2013Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytuReedukačné centrum Mlynky-Biele vody
01.10.2013Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytuDiagnostické centrum Ružomberok
13.09.2013Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytuDiagnostické centrum Ružomberok
02.05.2013Dohoda o umiestnení dieťaťaReedukačné centrum Spišský Hrhov
19.02.2013Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centraReedukačné centrum Zlaté Moravce
13.02.2013Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytuDiagnostické centrum Ružomberok
06.02.2013Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytuDiagnostické centrum Ružomberok
06.02.2013Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytuDiagnostické centrum Ružomberok
28.10.2011dodatok č.1 Prístavba detského domovaProspect, spol s r.o.
21.09.2011Dodatok internetT-com
16.09.2011Dodatok k zmluve o stravovaníSŠI Levoča
31.08.2011Mandátna zmluva stavebný dozorSlavomír Auxt
30.08.2011Prístavba Detského domova ValaskáPROSPECT spol. s r.o.
24.05.2011havarijné poistenie Škoda FabiaKooperativa a.s.
15.05.2011Zmluva na výkon služieb BOZP a POĽubica Kráľová
10.05.2011havarijné poistenie RenaultKooperativa poisťovňa a.s.
10.05.2011PZP prívesný vozíkKooperativa poisťovňa a.s.
16.02.2011zmluva o rehabilitačnej starostlivostiViera Urbanová
11.02.2011povinné zmluvné poistenieKooperativa
08.02.2011darovacia zmluvaÚsmev ako dar
28.01.2011darovacia zmluvaSlovanet a.s.
12.01.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny SSE