podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

Kontakty

adresa: Detský domov Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská
e-mail: info@detskydomovvalaska.sk


riaditeľka: MUDr. Pôbišová Gabriela pobisova@detskydomovvalaska.sk

tel:
048 6175232     fax: 048 6176953

Uvítame vašu pomoc

Ak vám nie je ľahostajný osud našich detí  a chcete nám pomôcť, kontaktujte nás.


číslo Darovacieho účtu: SK17 8180 0000 0070 0042 3427